Zapisi

    • 16 DEC 11

    V ambulanti se zvrsti mnogo ljudi z resnimi problemi. Veliko teh je nerešljivih, nekatere preusmerimo k drugim, večjim strokovnjakom, posamezne uspešno rešimo. Med vso to resno življenje se včasih priplazi trenutek, ki ti ne pusti mimo, ne da bi trenil z ustnicami. Nekaj tega se bo bralo na teh straneh. Življenje je resno, smejmo se.