Pravila

Ravnanje v času bolniškega staleža

Zaradi vse pogostejših nadzorov in obiskov detektivov, ki preverjajo, kakšna navodila je prejel pacient ob odprtju bolniškega staleža, vam bomo vedno izdali navodila za ravnanje v teh primerih. V večini primerov, bodo podana navodila za počitek, izjemoma bodo dovoljeni krajši sprehodi v domači okolici – vse odvisno od narave bolezni oz. poškodbe.

 

Varstvo pacientovih pravic

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Url. 15/08) se prva zahteva za varstvo pacientovih pravic lahko vloži ustno pri Janezu Koprivcu, dr. med., spec. druž. med. Zahteva se lahko vloži v času dela ambulante po predhodnem telefonskem naročilu.

Najbližji zastopnik pacientovih pravic, ki v skladu s pooblastili, ki mu jih daje zakon, pacientu svetuje ali ga zastopa, je: Avgust Rebič dr. med., Zavod za zdravstvenovarstvo Kranj, Gosposvetska 12, 4000 Kranj, tel.: 04 20 17 109, e-pošta: [email protected], uradne ure: torek in četrtek od 16.00 do 18.00.

 

ZZZS

Pravica do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od delapovezava

Pravica do medicinskih pripomočkovpovezava

Pravica do povračila potnih stroškov: povezava

Pravica do zdraviliškega zdravljenjapovezava

Pregled brez kartice zdravstvenega zavarovanja – KZZ

Pri obisku zdravnika ali uveljavljanju kakšne druge storitve ali pravice mora zavarovana oseba imeti pri sebi veljavno KZZ ali Potrdilo KZZ. Izvajalci in delavci Zavoda lahko zaradi preverjanja istovetnosti osebe zahtevajo od zavarovane osebe tudi osebni dokument. Izjemoma lahko zavarovana oseba brez KZZ uveljavlja storitve nujne medicinske pomoči. V tem primeru lahko izvajalec zahteva drug dokument, na osnovi katerega je možno ugotoviti istovetnost zavarovane osebe, naknadno pa tudi lastnost zavarovane osebe.