O referenčni ambulanti

Osnovni podatki

Telefon: 04 518 06 03
Delo izvaja: Nevenka Rampre, diplomirana medicinska sestra

Namen ambulante

Cilj referenčne ambulante je zgodnje odrivanje dejavnikov tveganja, bolezenskega stanja in vodenje urejenih bolnikov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi kot so: visok krvni tlak, sladkorna bolezen, kronična obstruktivna pljučna bolezen, astma in s časom verjetno še nekatere druge.

Pomembno vlogo pri tem ima zdravstvena vzgoja, ki pomaga pri prepoznavanju dejavnikov tveganja, njihovemu izogibanju in učenju zdravega načina življenja, ki pripomore k večjemu nadzoru nad boleznijo oz. k preventivi le te. Prav ta, je bila v dosedanjem načinu dela družinskh ambulant izrazito prešibka.

Zaradi sodobnega načina življenja je vedno več kroničnih, nenalezljivih bolezni. Nastanek bolezni se pomika v zgodnejša obdobja življenja in povzroča slabšo kvaliteto življenja in večjo zbolevnost. Dobrodošla novost v referenčni ambulanti je, da se bodo preventivni pregledi izvajali pri obeh spolih že po 30. letu starosti s poudarkom na dejavnike tveganja kot so: kajenje, alkohol, visok krvni tlak, povišan holesterol in povišan krvni sladkor.

Kronične bolnike z urejeno boleznijo, kot so astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen, visok krvni tlak in sladkorna bolezen bo od slej spremljala diplomirana medicinska sestra. S tem bo zdravniku ostalo več časa za pregled in pogovor z novo zbolelimi in tistimi s poslabšanjem že znane bolezni.

Referenčna ambulanta pomeni večjo dostopnost prebivalstva do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe s poudarkom na večji skrbi za lastno zdravje. Želimo vam, da vam nov način dela pomaga ohranjati vaše zdravje. Ker se tudi mi stalno učimo, vas še posebej ob naših začetkih prosimo za nekaj razumevanja.