Naročanje po telefonu

Za pregled se po telefonu lahko naročite v dopoldanskem času od 6:30 do 8:00 in od 12:00 do 13:00. V popoldanskem času pa od 12:30 do 14:00 in od 18:00 do 19:00. Telefonski klic izven teh terminov uporabite le v nujnih primerih. Ker je obilica telefonskih klicev veliko breme za tekoče delo, priporočamo, da se na naslednji predviden pregled naročite že ob obisku v ambulanti oz. da se poslužujete spletne aplikacije naročanja.